In de bouw vindt een transitie plaats van productie op de bouwlocatie naar prefab in productiehallen. Dit proces brengt vele veranderingen maar ook mogelijkheden met zich mee, dit geldt zeker op het gebied van lijmen en afdichten. Complete buitengevels worden nu al prefab in hallen geproduceerd, daarbij worden sandwichplaten met behulp van 2 componenten lijm gemaakt, vervolgens worden er kozijnen en ramen in gelijmd en worden er daarna bijvoorbeeld steenstrips op de panelen verlijmd. Voor het verlijmen van steenstrips worden diverse soorten lijmen en bijbehorende applicatietechnieken gebruikt. Afhankelijk van de gewenste eigenschappen worden lijmen bijvoorbeeld als een soort coating aangebracht, waarop vervolgens de stenen met behulp van een robot kunnen worden aangebracht. Een andere methode is het gebruik van hoog viskeuze lijmen, waarmee de steenstrips na het indrukken in de lijm al direct op hun plaats worden gehouden, bij deze methode kunnen steenstrips zowel met de hand als met een robot worden aangebracht. Naast de juiste keuze van de lijm voor het gewenste productieproces voor een bepaald aanzicht, is met name de applicatietechniek van groot belang voor het bereiken van het gewenste aanzicht en de bijbehorende kostprijs. Rich-Bond kan u helpen de juiste keuzes te maken en te implementeren in productie.