Zonnepanelen maken een snelle ontwikkeling door, niet alleen op de hoeveelheid energie, die ze opwekken, maar ook de functies die ze moeten vervullen. Nieuwe systemen vormen een integraal dakconcept, waaronder alleen nog maar isolatiemateriaal en een dampdoorlatende folie worden gebruikt. In dit soort daksystemen vormt de lijmverbinding vaak een belangrijk structureel onderdeel van het systeem. De gewenste levensduur van 50 jaar zorgt ervoor, dat er hoge eisen gesteld worden aan de lijmverbinding, waarbij met name kruip, windbelasting en corrosie belangrijke zaken zijn, om rekening te houden bij het ontwerp.

Deze zonnepanelen bestaan uit aluminium frames, die op de PV-glaspanelen zijn bevestigd. In dit geval wordt een elastische 2-componentenlijm gebruikt. Het product wordt gemengd met behulp van een 2-componenten mengsysteem, dat via tandradpompen wordt geregeld, op basis van de volume mengverhouding. De afwijking is minder dan 1%. Rich-Bond kan u helpen de juiste keuzes te maken voor de lijm, de verbinding en de applicatiemethode.